Hem & skola

Förbundet Hem och Skolas tidning distribueras via skolorna till hemmen. Tidningen tar upp frågor som är aktuella för skolbarns föräldrar.

Allmänt

UtgivareFörbundet Hem och Skola i Finland
ChefredaktörTua Ranninen
Antal nr/år4

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressNylandsgatan 17 D
00120 Helsingfors

09 565 7770
PrenumerationerMedlemsförmån, ej särskilda prenumerationer
AnnonserSe mediekortet: www.hemochskola.fi
Webbplatswww.hemochskola.fi/hem/tidningen_hem___skola/

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige